Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας

ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΕΩΝ


 Εκπαιδευτικό Υλικό

CLIPS 6.10
for Windows

(zip)

CLIPS editor
for Windows

(zip)

CLIPS Help file
for Windows

(zip)

CLIPS User Guide
(zipped pdf file, 164 pages)


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι στο Internet

CLIPS official site

CLIPS Download Area

Γενικές Πληροφορίες

List Servers

Σχετικό Λογισμικό

CLISP List Server
CLIPS List Server Archive (searchable)

Eclipse

FuzzyCLIPS

Newsgroups : comp.ai.shells

CLIPS FAQS


Εκπαιδευτική Εισαγωγή στα ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΕΩΝ  (στα Αγγλικά).