ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Στο site αυτό θα βρείτε υλικό για τη Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με το σχεδιαστικό πρόγραμμα DesignLab, δηλαδή το Pspice. Το αρχικό site βρίσκεται στο http://www.orcad.com/products/pspice/pspice_f.htm. Κάποιες αρχικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα αρεχία Readme και Winevals.

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με το DesignLab - Πτυχιακή Εργασία (κείμενο)
Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με το DesignLab - Πτυχιακή Εργασία (παραδείγματα)

Προγράμματα

DesignLab Evaluation Download (Release 8.0)
DesignLab Filter Designer Evaluation Download (Release 6.3)
Adobe Acrobat Reader 4.0 (για την ανάγνωση των εγχειριδίων)

Εγχειρίδια Χρήσης

File name File size Manual title Content
EVALSET.EXE (zip) 10062 Kb Recommended set for Evaluation Software Contains: SCHMURGD.PDF, PCBURGD.PDF, PSPCAD.PDF, OPTURGD.PDF, PSPCREF.PDF and PCBREF.PDF. Ideal for getting started with the Evaluation Software.
SCHMURGD.PDF 3697 Kb MicroSim Schematics User's Guide MicroSim Schematics, which is a schematic capture front-end program with a direct interface to other MicroSim programs and options.
PCBURGD.PDF 2965 Kb MicroSim PCBoards User's Guide MicroSim PCBoards, which is a PCB layout editor that lets you specify printed circuit board structure, as well as the components, metal, and graphics required for fabrication.
PSPCAD.PDF 3536 Kb MicroSim PSpice A/D & Basics+ User's Guide PSpice A/D, Probe, the Stimulus Editor, and the Parts utility, which are circuit analysis programs that let you create, simulate, and test analog and digital circuit designs. It provides examples on how to specify simulation parameters, analyze simulation results, edit input signals, and create models.
PSPCBSCS.PDF 4333 Kb MicroSim PSpice & Basics User's Guide MicroSim PSpice & MicroSim PSpice Basics, which are circuit analysis programs that let you create, simulate, and test analog-only circuit designs.
OPTURGD.PDF 1096 Kb MicroSim PSpice Optimizer User's Guide MicroSim PSpice Optimizer, which is an analog performance optimization program that lets you fine tune your analog circuit designs.
PLSYNUGD.PDF 1244 Kb MicroSim PLSyn User's Guide MicroSim PLSyn, which is a programmable logic synthesis program that lets you synthesize PLDs and CPLDs from a schematic or hardware description language.
FPGAURGD.PDF 418 Kb MicroSim FPGA User's Guide Provides information for using MicroSim FPGA_the interface between MicroSim Schematics and XACTstep_with MicroSim PSpice A/D to enter designs for Xilinx field programmable gate array devices.
PSPCREF.PDF 4700 Kb MicroSim PSpice A/D Online Reference Manual Reference material for PSpice A/D. Also included: detailed descriptions of the simulation controls and analysis specifications, start-up option definitions, and a list of device types in the analog and digital model libraries. User interface commands are provided to instruct you on each of the screen commands.
APPNTS.PDF 2013 Kb MicroSim Application Notes Online Manual A variety of articles that show you how a particular task can be accomplished using MicroSim's products, and examples that demonstrate a new or different approach to solving an engineering problem.
PCBREF.PDF 392 Kb MicroSim PCBoards Online Reference Manual Reference information for MicroSim PCBoards, such as: file name extensions, padstack naming conventions and standards, footprint naming conventions, the netlist file format, the layout file format, and library expansion and compression utilities.