ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ


FORWARD

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ MS-DOS 6.0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (BATCH FILES)