Διδακτικό Υλικό Λογισμικού ΗΥ

 

Home
Προγραμματισμός ΗΥ
Δομές Αρχείων
Projects-Πτυχιακές

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χώρος αυτός κατασκευάστηκε στα πλαίσια της "Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών με την Εισαγωγή Παραστατικών Εκπαιδευτικών Μεθόδων" (ΕΠΕΑΕΚ ενέργεια 3.1.α), κατά την περίοδο 1997-1999, του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αναφέρεται στο πακέτο εργασίας 2.1.

Για τη δημιουργία του χώρου αυτού εργάστηκαν οι:

Σατρατζέμη Μαρία (maya@uom.gr), Επικ. καθηγήτρια του τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν. Μακεδονίας, παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού, επίβλεψη όλου του πακέτου εργασίας.

 

Καπτάν Αρετή (areti@uom.gr), πτυχιούχος του τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν. Μακεδονίας, προετοιμασία ασκήσεων.

 

Τσιωτάκης Παναγιώτης (it9654@uom.gr), πτυχιούχος του τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν. Μακεδονίας, σχεδίαση, υλοποίηση ιστοσελίδων.

 

Φωλιάς Θεόδωρος (folias@uom.gr) φοιτητής του τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν. Μακεδονίας, υλοποίηση του λογισμικού για τον "Ελεγκτή Ασκήσεων".

 

Μύαρη Μαρία (myari@uom.gr)  πτυχιούχος του τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν. Μακεδονίας, υλοποίηση του λογισμικού για τον έλεγχο χρηστών και την κατάθεση ασκήσεων για τον "Ελεγκτή Ασκήσεων" και αναμόρφωση ενημέρωση του χώρου αυτού.

 

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται στα εξής μαθήματα του τμ. Εφ. Πληροφορικής:

Προγραμματισμός ΗΥ (το μάθημα υποστηρίζεται πλέον από την πλατφόρμα http://compus.uom.gr/)

Δομές Αρχείων ο μάθημα αυτό καταργήθηκε από το Π.Σ.)

καθώς και σχετικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια διαφόρων έργων (projects) και πτυχιακών εργασιών.

ΕΠΕΑΕΚ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμ. Εφ. Πληροφορικής

 

Hit Counter

Epeaek.jpg (32663 bytes)

 

 

 

 

 

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Φεβρουαρίου 23, 2005