Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Γενικές Πληροφορίες

Τμήματα

 


Εγνατίας 156, Τ.Θ 1591, Τ.Κ 540 06 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ:+3031 891.101, 891.245, 891.295 - Fax:+3031 844.536

e-mail: it951@uom.gr   |  it9554@uom.gr