Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα με Java

Μια εισαγωγή στις αρχιτεκτονικές και τις τεχνικές προγραμματισμού

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο "Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα με Java: Μια εισαγωγή στις αρχιτεκτονικές και τις τεχνικές προγραμματισμού". O δικτυακός τόπος παρέχει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης που είναι αναγκαίο για την κατανόηση βασικών στοιχείων αρχιτεκτονικής που διέπουν τα συστήματα αυτά (όπως συμμετρικοί πολυεπεξεργαστές, υπολογιστικές συστοιχίες, κατανεμημένα συστήματα, υπολογιστικό πλέγμα και ομότιμα συστήματα) καθώς και τον προγραμματισμό τους με την βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Java.

Περιεχόμενα

Ο ιστοτόπος αυτός περιέχει και οργανώνεται στις παρακάτω ενότητες:
  1. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις
  2. Ενδιάμεσο Λογισμικό Συστήματος και Εφαρμογών
  3. Πηγές - Αναφορές - Σύνδεσμοι

Η ενότητα "Ενδιάμεσο Λογισμικό Συστήματος και Εφαρμογών" παρουσιάζεται το βασικό ενδιάμεσο λογισμικό συστήματος που μπορεί να απαιτείται σε παράλληλα ή και κατανεμημένα συστήματα και παρέχει την υποδομή υποστήριξης στους προγραμματιστές για την ανάπτυξη εφαρμογών. Επίσης, παρουσιάζεται το ενδιάμεσο λογισμικό εφαρμογών ή διεπαφές προγραμματιστή εφαρμογών (API) που παρέχουν ένα περιβάλλον στους προγραμματιστές ώστε να αναπτύξουν λογισμικό γρήγορα απαλλαγμένοι από πολύπλοκες λεπτομέρειες. Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να μην επικεντρωθούμε τις τεχνολογίες του λογισμικού εφαρμογών σε βάθος απλά παρουσιάζονται ως αντιπροσωπευτικά εργαλεία που υποστηρίζουν συγκεκριμένα μοντέλα προγραμματισμού στα παράλληλα κατανεμημένα συστήματα. Έτσι, στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε την διαδικασία εγκατάστασης ενδιάμεσου λογισμικού συστήματος και/ή εφαρμογών και την διαδικασία ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων με σκοπό να εξοικοιωθείτε καλύτερα το περιβάλλον προγραμματισμού που υποστηρίζει το κάθε μοντέλο προγραμματισμού. Επίσης, παρουσιάζουμε απλά παραδείγματα προγραμμάτων που στοχεύουν την κατανόηση βασικών σημείων του λογισμικού εφαρμογών καθώς και του μοντέλου προγραμματισμού.

Η ενότητα "Πηγές - Αναφορές - Σύνδεσμοι" παρουσιάζεται η διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με τα διάφορα μοντέλα προγραμματισμού σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα.