Ενδιάμεσο Λογισμικό Συστήματος και Εφαρμογών

H εγκατάσταση λογισμικού συστήματος και εφαρμογών πραγματοποιείται κάτω από περιβάλλον Linux και η ανάπτυξη προγραμμάτων γίνεται με ένα συγκεκριμένο ενδιάμεσο λογισμικό εφαρμογών (ή απλά διεπαφή) συνδυασμένη με την ακολουθιακή γλώσσα προγραμματισμού Java. Έτσι, το ενδιάμεσο λογισμικό εφαρμογών οργανώνεται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το μοντέλο προγραμματισμού:

  1. Προκαταρκτικό Λογισμικό
  2. Λογισμικό για Πολυνηματικό Προγραμματισμό
  3. Λογισμικό για Προγραμματισμό Μεταβίβασης Μηνυμάτων
  4. Λογισμικό για Προγραμματισμό Υποδοχών
  5. Λογισμικό για Προγραμματισμό Κατανεμημένων Αντικειμένων
  6. Λογισμικό για Προγραμματισμό Υπηρεσιών Iστού
  7. Λογισμικό για Προγραμματισμό Υπηρεσιών Πλέγματος
  8. Λογισμικό για Προγραμματισμό Ομότιμων Υπηρεσιών
Κεντρική σελίδα