Πηγές - Αναφορές - Σύνδεσμοι

Πολυνηματικός Προγραμματισμός
Προγραμματισμός Μεταβίβασης Μηνυμάτων
Προγραμματισμός Υποδοχών
Προγραμματισμός Κατανεμημένων Αντικειμένων
Προγραμματισμός Υπηρεσιών Ιστού
Προγραμματισμός Υπηρεσιών Πλέγματος
Προγραμματισμός Ομότιμων Υπηρεσιών


Πολυνηματικός Προγραμματισμός

Βιβλία

 1. B. Goetz, T. Peierls, J. Bloch, J. Bowbeer, D. Holmes, D. Lea, Java Concurrency in Practice, Addison-Wesley, 2006.
 2. J. Magee, J. Kramer, Concurrency: State Models & Java Programs, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2006.
 3. V.K. Garg, Concurrent and Distributed Computing in Java, John Wiley & Sons, 2004.
 4. D. Lea, Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns, Addison-Wesley, 1999.
 5. S.J. Hartley, Concurrent Programming: The Java Programming Language, Oxford University Press, 1998.
 6. R. Chandra, L. Dagum, D. Kohr, D. Maydan, J. McDonald και R. Menon, Parallel Programming in OpenMP, Academic Press, 2001.

Προγραμματισμός Μεταβίβασης Μηνυμάτων

Βιβλία

 1. B. Wilkinson και M. Allen, Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers, Second Edition, Prentice-Hall, 2005.
 2. M.J. Quinn, Parallel Programming in C with MPI and OpenMP, McGraw-Hill, 2004.
 3. W. Gropp, E. Lusk και A. Skjellum, Using MPI: Portable Parallel Programming with the Message Passing Interface, Second Edition, MIT Press, 1999.
 4. W. Gropp, E. Lusk και R. Thakur, Using MPI-2 Advanced Features of the Message Passing Interface, MIT Press, 1999.
 5. M. Snir, W. Otto, S. Huss-Lederman, D.W. Walker και J. Dongarra, MPI - The Complete Reference, vol. 1, The MPI Core, Second Edition, MIT Press, 1998.
 6. W. Gropp, S. Huss-Lederman, A. Lumsdaine, E. Lusk, B. Nitzberg, W. Saphir και M. Snir, MPI - The Complete Reference, vol. 2, The MPI-2 Extensions, MIT Press, 1998.
 7. P.S. Pacheco, Parallel Programming with MPI, Morgan Kaufmann, 1997.

Προγραμματισμός Υποδοχών

Βιβλία

 1. J. Graba, An Introduction to Network Programming with Java, Addison-Wesley, 2003.
 2. E.R. Harold, Java Network Programming, 3rd Edition, O'Reilly & Ass., Inc., 2004.
 3. D. Reilly και M. Reilly, Java Network Programming and Distributed Computing, Addison-Wesley, 2002.
 4. M. Hughes, M. Shoffner και D. Hamner, Java Network Programming: A Complete Guide to Networking, Streams, and Distributed Computing, Manning Publications, 1999.

Προγραμματισμός Κατανεμημένων Αντικειμένων

Βιβλία

 1. B. McCarty και L. Cassady-Dorion, Java Distributed Objects, SAMS publishing, 1999.

Προγραμματισμός Υπηρεσιών Ιστού

Βιβλία

 1. S. Graham et al, Building Web Services with Java: Making sense of XML, SOAP, WSDL, and UDDI, Second edition, SAMS publishing, 2004.

Προγραμματισμός Υπηρεσιών Πλέγματος

Βιβλία

 1. B. Sotomayor και L. Childers, Globus Toolkit 4 Programming Java Services, Morgan Kaufmann, 2006.

Προγραμματισμός Ομότιμων Υπηρεσιών

Βιβλία

 1. J.D. Gradecki, Mastering JXTA: Building Java Peer-to-Peer Applications, John Wiley & Sons, 2002.
Κεντρική σελίδα