Προγραμματισμός Συστημάτων UNIX/Linux σε C

Βασισμένο σε υλικό των: A. D. Marshall, Univ. of Cardiff, UK - GCC και άλλα GNU Project Manuals - OpenGroup POSIX Standard - SUN/ONC - Digital Unix - Wikipedia και σε διάφορες άλλες πηγές του Παγκόσμιου Ιστού
 

Μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά: Κ.Γ. Μαργαρίτης, 2008-2010Περιεχόμενα


Dave Marshall
29/3/1999
μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά Κ.Γ. Μαργαρίτης
27/2/2008 - 16/2/2010