Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα


Παρουσιάσεις από το βιβλίο Modern Operating Systems του Andrew S. Tanenbaum 2/3e

1. Introduction 3e
2. Processes and Threads 3e
3. Deadlocks 3e
4. Memory Management 3e
5. Input/Output 3e
6. File Systems 3e
7. Multimedia Operating Systems 3e
8. Multilple Processor Systems 3e
9. Security 3e
10. Case Study 1: Unix 3e
11. Case Study 2: Windows  
12. Operating System Design  

Σημειώσεις μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα 2011-

Ενότητα Ασκήσεις - άλλο υλικό
Υλικό για τις εργασίες
1. Επισκόπηση

Σύνοψη Μαθήματος
 Εγκατάσταση Ubuntu Linux
 Linux-command-line
 Windows-command-line
3. Διεργασίες Ναι
 Εργασία 1: Linux (κεφ 1,2,3)
4. Δρομολόγηση Ναι
5. Επικοινωνία
Ναι
 Εργασία 2: Linux (κεφ 4,5,7)
6. Αδιέξοδα Ναι  
7. Διαχείριση Μνήμης 1 --
Εργασία 3: Bash (επιλεκτικά)
Linux (κεφ 9)
8. Διαχείριση Μνήμης 2
Ναι
2. Αρχεία, Δίσκοι, ΕΕ Ναι
Εργασία 4: Bash (επιλεκτικά)
Linux (κεφ 6,10)

Σημειώσεις μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα 2008-2010

Ενότητα Εργαστηριακές Ασκήσεις Άλλα Θέματα Ενημέρωση
1. Επισκόπηση   Ναι Ερωτήσεις επανάληψης 08-03-2009
2. Διεργασίες  Ναι windows-command-line 18-03-2009
3. Επικοινωνία  Ναι Προγραμματιστικές εργασίες 25-03-2009
4. Δρομολόγηση  Ναι Ερωτήσεις επανάληψης 25-03-2009
5. Αδιέξοδα  Ναι Ερωτήσεις επανάληψης 31-03-2009
6. Διαχείριση Μνήμης 1  ---
 ---
28-04-2009
7. Διαχείριση Μνήμης 2  ---
 ---
28-04-2009
8. Διαχείριση Μνήμης 3  Ναι Ερωτήσεις επανάληψης
12-05-2009
9. Αρχεία και Δίσκοι
 Ναι
Ερωτήσεις επανάληψης
15-05-2009

Προσομοιωτές για το βιβλίο Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα

Modern Operating Systems Simulators (moss)
Από το site του William Stallings (με ελληνική περιγραφή και οδηγίες)

Τεκμηρίωση Λειτουργικών Συστημάτων 

Linux
MS-Windows

Επιπλέον υλικό Λειτουργικών Συστημάτων

Από το site του AS Tanenbaum
Από το site του William Stallings