Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Μια Δομημένη Προσέγγιση


Παρουσιάσεις από το βιβλίο Structured Computer Organization του Andrew S. Tanenbaum 4/5e

1. Introduction zip 5e
2. Computer Systems Organization zip 5e
3. The digital logic level zip 5e
4. The microarchitecture level zip 5e
5. The instruction set architecture level zip 5e
6. The operating system machine level zip 5e
7. The assembly language level zip 5e
8. Parallel computer architectures zip 5e
A. Binary Numbers zip 5e
B. Floating-point numbers zip 5e

Σημειώσεις μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών  (2010-11)

Ενότητα Ασκήσεις Λύσεις
Εισαγωγή
Εισαγωγή 2011
Ερωτήσεις 1 και Ερωτήσεις 2
1 , 2
Ψηφιακή Λογική Ερωτήσεις 1
Mic-1 και IJVM Ερωτήσεις και Ενδεικτικός κώδικας
1
Μικροαρχιτεκτονική Γενικές ερωτήσεις --
Σύνολο Εντολών Ερωτήσεις 1
Παραλληλισμός Ερωτήσεις
1

Σημειώσεις μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών  (2008-9)

Ενότητα Ασκήσεις
Εισαγωγή Ερωτήσεις
Οργάνωση Μόνο για αναφορά
Mic-1 και IJVM Ενδεικτικός κώδικας
Μικροαρχιτεκτονική Ερωτήσεις
Σύνολο Εντολών Ερωτήσεις
Παραλληλισμός Ερωτήσεις


Λογισμικό για τη Ψηφιακή Λογική

Logisim και Εγχειρίδιο χρήσης

Προσομοιωτής Αρχιτεκτονικής Mic-1

MIC1-MMV site (Νέα έκδοση) και Εγχειρίδιο χρήσης

JVM Assembler

Jasmin (εξωτερικός σύνδεσμος)

Προσομοιωτής Αρχιτεκτονικής Intel 8088

8088 tracer for Linux
8088 tracer for Windows

Τεκμηρίωση Αρχιτεκτονικών

JVM
Intel Pentium

Παλιότερες εκδόσεις της Αρχιτεκτονικής Mic-1

MIC1 site
MIC1 for Windows
MIC1 for Linux
Ελληνική μετάφραση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης του MIC1.