Προγραμματισμός και Διαχείριση Συστημάτων
Linux και Ελεύθερο / Ανοικτό Λογισμικό
Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΚαλώς ήρθατε
στο δικτυακό τόπο του μαθήματος "Προγραμματισμός και Διαχείριση Συστημάτων". Ο τόπος αυτός κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί κυρίως τους φοιτητές, που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα, αλλά και όποιον ενδιαφέρεται για τα ζητήματα που καλύπτει ή για το περιεχόμενό του.

Το μάθημα διδάσκεται από τον καθηγητή του Τμήματος κ. Κωνσταντίνο Μαργαρίτη, σε συνεργασία με τους δρ. Θεόδωρο ΚασκάληΠαναγιώτη Μιχαηλίδη. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες του προγραμματισμού και της διαχείρισης συστημάτων (systems programming / systems administration). Καλούνται, μέσα από μια σειρά παραδόσεων και εργαστηριακών ασκήσεων, να φθάσουν σε ένα σημείο, στο οποίο να μπορούν χωρίς ενδοιασμούς να αναλαμβάνουν μία ενδεχόμενη θέση διαχειριστή συστημάτων, που θα τους προταθεί στο μέλλον. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι φοιτητές εξοικειώνονται με το Linux και γενικότερα με το Ελεύθερο / Ανοικτό λογισμικό ως χρήστες. Επίσης εισάγωνται στη λογική του προγραμματσιμού φλοιού (shell scripting, systems programming). Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές ασχολούνται με θέματα διαχείρισης συστημάτων, σε stand alone και netwoked περιβαλλον.

Σκοπός του μαθήματος δεν είναι η απλή εκμάθηση συγκεκριμένων εντολών, που εξυπηρετούν τους καθημερινούς σκοπούς διαχείρισης. Οι διαδικασίες αυτές, άλλωστε, σύντομα θα αντικατασταθούν από άλλες, ακολουθώντας την εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων και του υλικού των υπολογιστών. Το συγκεκριμένο μάθημα προσανατολίζεται στη μετάδοση των βασικών εννοιών, αρχών και στοιχείων, που πρέπει να κατέχει ένας διαχειριστής συστημάτων, ο οποίος, χωρίς να γνωρίζει ένα συγκεκριμένο (νέο) υπολογιστικό σύστημα, δεν θα αρνηθεί να ασχοληθεί μαζί του.
ΠεριεχόμεναΣχέδιο μαθήματος 2000-2001.

Εργαστηριακές ασκήσεις περιόδου 2000-2001.

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις Ι, 2004-2006.

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις ΙΙ, 2004-2006.

Συνοδευτικό υλικό (βιβλία, εγχειρίδια).

Εργασιες SysAdm I 2004/5
Εργασιες SysAdm II 2005
Εργασιες SysAdm I 2005/6
Εργασιες SysAdm II 2006
Εργασιες SysAdm II 2007 (server manuals)
Εργασίες SysAdm I, 2007/8 (oss manuals)
Εργασίες SysAdm II, 2008 (shell scripts)